Wiadomości: KONKURS: STAR WARS: THRAWN. SOJUSZE [ZAKOŃCZONY]

KONKURS: STAR WARS: THRAWN. SOJUSZE [ZAKOŃCZONY]

2020-05-04 18:24:40

Dziś dzień Gwiezdnych Wojen, dlatego wraz z wydawnictwem Uroboros postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym nagrodzimy trzy osoby po jednym egzemplarzu książki "Star Wars: Thrawn. Sojusze", która niedawno ukazała się na naszym rynku. Co zrobić by wygrać? 

Aby wziąć udział w konkursie należy na fanpage’u Avalon - Marvel Comics PL skomentować post z konkursem, opisując w kilku zdaniach fabułę niesistniejącego komiksu lub książki o postaci lub postaciach z uniwersum Star Wars, którą chętnie byś przeczytał/a. Konkurs trwa do 10.05.2020 roku (do godziny 24:00).

Polubienie naszego profilu będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy. 

Szczegółowy regulamin konkursu załączamy poniżej.Regulamin Konkursu "STAR WARS THRAWN. SOJUSZE"

AVALON - marvelcomics.pl 04 MAJA 2020

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Avalon - Marvel Comics PL jest portal AVALON - marvelcomics.pl.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i adresu mailowego portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa w dniach 04.05.2020 do 10.05.2020 roku (do godziny 24:00). 

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być: 
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające konto na portalu Facebook.com.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące członkami redakcji.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Avalon - Marvel Comics PL.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy na fanpage’u Avalon - Marvel Comics PL skomentować post z konkursem, opisując w kilku zdaniach fabułę nieistniejącego komiksu lub książki o postaci lub postaciach z uniwersum Star Wars, które chętnie byś przeczytał/a.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 15.05.2020 o godzinie 24:00. 
4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą komentarza pod zwycięskim komentarzem.

§4 Nagrody
1. Pulę nagród w konkursie stanowią trzy egzemplarze książki "STAR WARS: THRAWN. SOJUSZE" o łącznej wartości około 135 złotych, których fundatorem jest wydawnictwo Uroboros.
2. Organizator wybierze trzy zwycięzkie zgłoszenia oceniając:
a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu poprzez wiadomość wysłaną na profil Avalon - Marvel Comics PL lub adres mailowy portalu (redakcja@marvelcomics.pl) oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona w formie skanu na adres mailowy Organizatora (redakcja@marvelcomics.pl) w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

§5 Prawa Autorskie i inne
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

§6 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Avalon marvelcomics.pl jest nieoficjalną stroną poświęconą komiksom wydawnictwa Marvel.
Prawa autorskie do wszelkich postaci i grafiki - o ile nie napisano inaczej - należą do firmy Marvel i jej podmiotów.
Wszelkie materiały oryginalne © 2002-2021 Avalon marvelcomics.pl Kopiowanie tekstów bez zgody autorów jest zabronione.